Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs, ekonomisk förening

Dalarnas län

Information

Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs, ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Mora. Det är nämligen den kommunen som Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs, ekonomisk förening finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs, ekonomisk förening som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 1993-07-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Bonäs Skola , 792 95, Mora. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs, ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0250-34272.

Mora arbetar för att företag som Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs, ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs, ekonomisk förening. Det finns flera företag i Dalarnas län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas eko- nomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom egna arbetsinsatser och nyttjande av föreningens tjänster. Detta uppnås genom att föreningen driver ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn, till lägsta möjliga kostnad.

Firmatecknare för Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs, ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hårrskog, Anna Astrid Sofia -Smids, Boel Caroline.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs, ekonomisk förening och det är följande personer, Broman, Gunilla Marléne Teresia som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Hårrskog, Anna Astrid Sofia som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Per Jörgen som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Smids, Boel Caroline som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Widéen, Lars Roger som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Berg, Fins Liselotte Cecilia som är född 1972 och har titeln Suppleant.Halvarsson, Bengt Anders som är född 1972 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs, ekonomisk förening är 716457-0173.