HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora

Dalarnas län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora är en verksamhet som finns i Mora. I HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Anna-Lena Therese som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Boström-Fors, Lisbeth Helena som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Broman, Sven Martin som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahl, Steinar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsell, Tore Sigvard som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Forslund, Svante Ivar som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamotThorslund, Nils Lennart som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora på telefon 0243-257100.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora är ett av många verksamheter som finns i Dalarnas län och Mora arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora innehar ej F-skattsedel och HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Anna-Lena Therese -Forsell, Tore Sigvard -Forslund, Svante Ivar -Thorslund, Nils Lennart

HSB:s Bostadsrättsförening Idun i Mora har 716413-1232 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Dalarnas län.